Kosten Verpleging en verzorging

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Verzorging €364.458.941 €250.865.749 €154.637.095 €124.701.593 €143.132.542 -20.84%
Verpleging €170.461.971 €74.508.966 €33.229.633 €25.821.989 €27.869.885 -36.41%
Persoonsgebondenbudget (PGB) Zvw €335.088.981 €359.310.595 €346.606.035 €316.764.905 €281.433.200 -4.27%
Belonen op maat €16.753.010 €4.576.884 €9.538.325 €7.209.372 €7.098.102 -19.32%
Kindgebonden zorg €31.745.971 €42.710.035 €51.105.743 €51.929.519 €53.756.854 14.07%
Wijkverpleging maandbekostiging €0 €0 €29.923.108 €32.452.381 €35.309.784 .
Exp bekostiging: kortdurende ziekenhuis (na)zorg €74.905.234 €95.200.489 €95.173.489 €78.772.561 €74.309.205 -0.20%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken <3mnd €158.479.254 €161.340.007 €144.344.554 €114.721.991 €120.917.456 -6.54%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (somatisch) €1.549.244.491 €1.860.719.204 €1.919.782.508 €1.863.999.185 €1.859.373.443 4.67%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (psychiatrisch) €341.690.800 €380.647.733 €371.586.973 €330.411.861 €297.694.907 -3.39%
Exp bekostiging: preventie kwetsbare ouderen €22.621.192 €12.223.164 €9.284.703 €5.161.370 €4.592.918 -32.87%
Exp bekostiging: zorg aan terminale cliënten €166.287.641 €200.751.239 €210.648.005 €198.767.955 €176.594.790 1.51%
Exp bekostiging: niet gespecificeerd €157.088.056 €181.298.665 €93.928.988 €20.236.328 €25.559.587 -36.49%
Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) €948.492 €0 €0 €0 €0 -100.00%
Zorg aan kwetsbare ouderen €0 €0 €47.078.326 €136.607.853 €143.860.959 .
Terminale zorg €0 €0 €503.883 €1.364.895 €1.365.675 .
Overig €7.786.015 €2.782.637 €4.278.460 €17.255.212 €21.306.738 28.62%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €39.960.248 €45.387.523 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €93.052.001 €17.942.508 .
Totaal €3.397.560.049 €3.626.935.364 €3.521.649.829 €3.459.191.221 €3.337.506.076 -0.44%