Lasten Verpleging en verzorging

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Verzorging €364.458.941 €250.865.749 €154.637.095 €124.638.975 €142.901.658 -20.87%
Verpleging €170.461.971 €74.508.966 €33.229.633 €25.750.480 €27.749.069 -36.48%
Persoonsgebondenbudget (PGB) Zvw €335.088.981 €359.310.595 €346.606.035 €315.609.815 €280.759.027 -4.33%
Belonen op maat €16.753.010 €4.576.884 €9.538.325 €7.175.097 €7.042.042 -19.48%
Kindgebonden zorg €31.745.971 €42.710.035 €51.105.743 €51.797.815 €53.797.828 14.10%
Wijkverpleging maandbekostiging €0 €0 €29.923.108 €32.317.363 €35.189.798 .
Exp bekostiging: kortdurende ziekenhuis (na)zorg €74.905.234 €95.200.489 €95.173.489 €78.596.482 €74.305.192 -0.20%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken <3mnd €158.479.254 €161.340.007 €144.344.554 €114.348.245 €120.785.909 -6.56%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (somatisch) €1.549.244.491 €1.860.719.204 €1.919.782.508 €1.859.273.287 €1.858.703.983 4.66%
Exp bekostiging: kwetsbare ouderen en chr zieken >3mnd (psychiatrisch) €341.690.800 €380.647.733 €371.586.973 €330.433.061 €298.165.509 -3.35%
Exp bekostiging: preventie kwetsbare ouderen €22.621.192 €12.223.164 €9.284.703 €5.158.503 €4.594.314 -32.87%
Exp bekostiging: zorg aan terminale cliënten €166.287.641 €200.751.239 €210.648.005 €198.816.444 €176.643.902 1.52%
Exp bekostiging: niet gespecificeerd €157.088.056 €181.298.665 €93.928.988 €21.161.318 €26.530.781 -35.89%
Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) €948.492 €0 €0 €0 €0 -100.00%
Zorg aan kwetsbare ouderen €0 €0 €47.078.326 €136.030.373 €143.570.063 .
Terminale zorg €0 €0 €503.883 €1.357.107 €1.361.603 .
Overig €7.786.015 €2.782.637 €4.278.460 €17.190.158 €21.249.562 28.53%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €41.047.530 €42.377.020 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €91.507.612 €16.820.579 .
Totaal €3.397.560.049 €3.626.935.364 €3.521.649.829 €3.452.209.666 €3.332.547.838 -0.48%