Kosten Paramedische zorg

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Fysiotherapie €497.481.469 €512.489.411 €533.625.332 €473.297.266 €632.623.221 6.19%
Oefentherapie €21.373.174 €23.196.341 €25.083.556 €23.549.107 €30.284.845 9.10%
Logopedie €133.218.405 €138.365.213 €145.083.538 €154.387.336 €176.339.688 7.26%
Ergotherapie €43.239.609 €48.010.116 €54.569.750 €53.423.931 €70.831.875 13.13%
Dieetadvisering €39.829.909 €42.482.130 €44.300.553 €44.522.841 €52.843.351 7.32%
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) €0 €0 €1.610.763 €5.874.535 €12.031.028 .
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €2.845.883 €0 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €66.231.072 €0 .
Totaal €735.142.566 €764.543.211 €804.273.492 €824.131.970 €974.954.008 7.31%

Duidingen bij ontwikkelingen

In de paramedische zorg zijn een aantal beleidswijzigingen geweest die een impact hebben op de kosten en de aantallen van de geleverde zorg. Met behulp van declaratiedata is het mogelijk om een deel van deze wijzigingen te evalueren en de impact te analyseren. Het gaat onder meer om pakketadviezen over: COPD, perifieer arterieel vaatlijden, artrose en COVID-herstelzorg. Een overzicht van de meest recente wijzigingen en de impact vindt u hier.