Lasten Paramedische Zorg - Fysiotherapie

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Individuele lange zitting €10.561.239 €11.363.559 €12.948.525 €12.472.305 €17.062.008 12.74%
Individuele zitting €433.719.237 €445.258.613 €463.512.658 €412.569.436 €556.228.621 6.42%
Groepszitting €19.403.606 €20.758.401 €20.070.034 €13.290.468 €19.320.094 -0.11%
Telefonische zitting €1.376 €1.386 €1.534 €2.651.032 €184.137 240.10%
Instructie €355.460 €365.020 €417.766 €445.185 €458.695 6.58%
Rapportage €1.071.453 €1.062.116 €1.062.588 €961.164 €1.100.103 0.66%
Onderzoek, screening en intake €15.764.047 €17.914.729 €19.865.526 €18.052.655 €22.968.940 9.87%
Traject na operatie €931.211 €810.688 €438.523 €314.827 €100.342 -42.71%
Overig €2.158.335 €2.475.544 €2.759.631 €2.876.108 €2.052.137 -1.25%
Geriatrie €0 €0 €856 €51 €0 .
Huidtherapie €13.515.504 €12.479.355 €12.547.690 €11.158.833 €12.715.339 -1.51%
  €497.481.469 €512.489.411 €533.625.332 €474.792.067 €632.190.415 6.17%