Lasten Paramedische Zorg - Oefentherapie

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Individuele lange zitting €402.430 €475.809 €672.577 €709.694 €901.455 22.34%
Individuele zitting €19.546.033 €21.126.529 €22.730.022 €21.254.539 €27.430.328 8.84%
Groepszitting €319.194 €401.152 €390.480 €277.009 €495.627 11.63%
Telefonische zitting €80 €164 €81 €134.242 €10.390 237.44%
Instructie €222.701 €247.701 €264.410 €271.782 €292.704 7.07%
Rapportage €152.583 €118.598 €129.923 €112.649 €118.757 -6.07%
Onderzoek, screening en intake €730.154 €826.388 €896.063 €823.623 €1.046.014 9.40%
  €21.373.174 €23.196.341 €25.083.556 €23.583.538 €30.295.274 9.11%