Lasten Paramedische Zorg - Dieetadvisering

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Individuele zitting €38.462.701 €30.980.042 €27.734.297 €24.481.796 €30.175.790 -5.89%
Groepszitting €1.049 €10.795 €5.823 €3.482 €5.583 51.89%
Telefonische zitting €0 €31 €1.843.455 €5.667.399 €4.933.891 .
Toeslagen €1.277.360 €1.400.057 €1.550.232 €1.073.777 €1.322.555 0.87%
Onderzoek, screening en intake €88.799 €10.091.205 €13.166.745 €13.364.836 €16.421.960 268.77%
  €39.829.909 €42.482.130 €44.300.553 €44.591.290 €52.859.779 7.33%