Lasten Hulpmiddelen

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Hulpmiddelen (uitsplitsing via GIP) €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.625.190.909 €1.698.508.748 4.16%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €3.780.243 €2.027.850 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €35.132.461 €0 .
Totaal €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.664.103.613 €1.700.536.598 4.19%