Kosten Hulpmiddelen

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Hulpmiddelen (uitsplitsing via GIP) €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.625.728.186 €1.698.096.396 4.15%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €3.939.242 €2.185.247 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €35.441.715 €0 .
Totaal €1.443.172.936 €1.490.187.855 €1.570.034.707 €1.665.109.143 €1.700.281.643 4.18%