Lasten Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Specialistische GGZ met verblijf €1.370.875.866 €1.407.089.764 €1.417.336.218 €1.524.521.139 €992.963.899 -7.75%
Langdurige GGZ €150.051.802 €151.393.648 €155.439.186 €156.865.196 €139.338.509 -1.83%
Specialistische GGZ zonder verblijf €1.808.802.230 €1.961.659.603 €2.136.963.556 €2.313.711.435 €1.585.488.036 -3.24%
Basis GGZ €214.213.416 €223.951.298 €239.000.190 €238.799.381 €209.101.907 -0.60%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €28.117.849 €14.202.221 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €22.990.695 €68.345.224 €11.663.016 .
Totaal €3.543.943.314 €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.330.360.224 €2.952.757.588 -4.46%