Kosten Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

  2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Specialistische GGZ met verblijf €1.370.875.866 €1.407.089.764 €1.417.336.218 €1.511.236.774 €1.017.977.590 -7.17%
Langdurige GGZ €150.051.802 €151.393.648 €155.439.186 €157.661.695 €139.247.312 -1.85%
Specialistische GGZ zonder verblijf €1.808.802.230 €1.961.659.603 €2.136.963.556 €2.315.871.811 €1.554.116.456 -3.72%
Basis GGZ €214.213.416 €223.951.298 €239.000.190 €236.181.671 €208.539.077 -0.67%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €26.817.788 €14.734.854 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €22.990.695 €71.451.678 €11.380.374 .
Totaal €3.543.943.314 €3.744.094.313 €3.971.729.845 €4.319.221.417 €2.945.995.663 -4.51%